Osvrt na tržište za 06.06.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA 

Danas, od sojinih sačmi u ponudi smo imali sačmu u Obrenovcu bez naznačene cene, cena sačme dogovara se spram procenta proteina. Sačma u Velikom Gradištu kao i u Bečeju danas u ponudi takođe bez izražene cene. Kako saznajemo na terenu, sojina sačma u Somboru trgovala se po ceni od 41,5 din/kg+PDV, dok se sačmom u Velikom Gradištu trgovalo po ceni od 42,5 din/kg+PDV.

SUNCOKRETOVA SAČMA 

Od suncokretovih sačmi danas smo imali ponude za sačmu u Zrenjaninu po ceni od 24,5-24,7 din/kg+PDV. Sačma u Somboru danas se nudila i trgovala po ceni od 24,5 din/kg+PDV, dok se sačma u Novoj Crnji danas nudila po ceni od 24,9 din/kg+PDV. U toku dana dobili smo informaciju da u Somboru i u Šidu trenutno nema operativne robe, ostaje nam da vidimo kako druge uljare stoje sa ponudom i da li će to uticati na promenu cene.

STOKA

Danas je prijavljeno trgovanje prasadima sa farmi po ceni od 320 din/kg+PDV, a prasad sa mini farmi su se nudila po ceni od 250 din/kg+PDV.

U ponudi smo imali bikove Holštajn po ceni od 195-213 din/kg+PDV, a Simentalce po ceni od 220 din/kg+PDV. Danas su Republičke robne rezerve raspisale dugoočekivani Javni poziv za naturalnu razmenu kukuruza za tovnu junad.

Farmske svinje su se nudile po cenama od 160-165 din/kg+PDV, dok su se svinje iz otkupa nudila po cenama od 145-150 din/kg+PDV.