Osvrt na tržište za 06.06.2022.-komponente za stočnu hranu i stoka

STOKA
Oglašena cena za tovne svinje sa farme su bile na nivou cena 210-215 din/kg+PDv, svinje sa mini farme na cenu od 210 din/kg+PDV, a svinje iz otkupa po ceni od 200din/kg+PDV. Održava se trend jačih oglašenih cena, mada kupci na terenu pokušavaju da obore cenu.

SOJINA SAČMA

Domaće tržište Srbije  danas ima blaži trend pada vrednosti  sojine sačme, dominantnija je ponuda od tražnje, oglašena operativna ponuda  kreće se u rasponu od 67din/kg+pdv za sačmu 42% proteina i 68-70din/kg+PDV za sačmu 44% proteina,  na paritetima Obrenovac, Zrenjanin, Veliko Gradište, Šid.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas na domaćem tržištu Srbije  aktivnija je ponuda suncokretove sačme od  tražnje za njom, oglašene cene ponude  kreću se od 38.5din/kg+PDV  do -40din/kg+PDV,operativni pariteti su  Šid,  Zrenjanin,  Veliko Gradište.