Osvrt na tržište za 06.08.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Danas smo imali ponude za sojinu sačmu domaću rinfuz Bečej po ceni od 40.4-40.9din/kg+PDV. Interesovanja za sojinom sačmom čini se da je bilo više nego u predhodne nedelje. Za sada nema nekih konketnih najava vezano za dalji pad cene.

SUNCOKRETOVA SAČMA 

Danas je neizdefinisana ponuda za suncokretovu sačmu. Ponuđači su prilično uzdržani kada se radi o ponudama i cenama suncokretove sačme. I dalje je problem oko operativnosti robe, količina i utovara. Prve ponude očekujemo tokom sutrašnjeg dana kada se izdefiniše operativna količina i cena.

STOKA

Na današnji dan se izdvajala ponuda i tražnja tovnih svinja farmskih, ponuda krava za klanje i ponuda jagnjadi. Tovne svinje farmske su se nudile po ceni od 165-170din/kg+PDV, jaganjci po ceni od 275din/kg+PDV, krave za klanje po ceni od 160din/kg+PDV. Ponuđači su spremni da koriguju cene , usled pasivne tražnje u ovom periodu.