Osvrt na tržište za 06.08.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA 

Od sojinih sačmi danas beležimo ponude operativnih količina u Somboru po ceni od 41,3 din/kg+PDV. Sojina sačma u Velikom Gradištu nudila se po ceni od 41,2-41,5 din/kg+PDV, dok se sojina sačma u Obrenovcu nudila po ceni od 41 din/kg+PDV. Prijavljenih realizacija za danas nismo imali.

SUNCOKRETOVA SAČMA 

Danas beležimo malu ponudu suncokretove sačme. Od operativnih količina beležimo samo suncokretovu sačmu u Novoj Crnji i to po ceni od 24-24,2 din/kg+PDV.

STOKA 

U današnjoj ponudi smo imali tovne svinje iz otkupa po ceni od 150 din/kg+PDV. Prasad sa farmi su se nudila po ceni od 330 din/kg+PDV, a primetna je i pojačana tražnja za svim kategorijama prasadi. Ovce su se nudile po ceni od 118 din/kg+PDV, a jagnjad po ceni od 250 din/kg+PDV.