Osvrt na tržište za 06.08.2019. - žitarice i uljarice

KUKURUZ

Danas beležimo ponude kukuruza prirodno suvog po ceni od 15,5-16 din/kg+PDV. Ponuda kukuruza i dalje je veća u odnosu na potražnje. Takođe, na kraju dana beležimo trgovanje malih količina kukuruza po ceni od 15,6 din/kg+PDV.

PŠENICA

Pšenica se nudila kao i ranijih dana u svim krajevima, sa različitim cenama i kvalitetima u ponudi. Za danas smo beležili realizaciju pšenice sa min 13 proteina, hl 71-74, po ceni od 17,5 din/kg+PDV. Ta realizacija je beležena u Južnom Banatu.

JEČAM

Ječam se nudio po ceni od 15,9-16 din/kg+PDV. Ponuđači i dalje drže ovu cenu u ponudi, mada kupci nisu bili raspoloženi da pregovaraju za ovu robu u toku dana.

SOJA ZRNO

Soja se nudila po ceni od 35,9 din/kg+PDV i to je nuđeno u Južnog Bačkoj. Povratna informacija ove ponude je bila slabo interesovanje od strane kupaca.