Osvrt na tržište za 06.09.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA 

Danas nismo imali konkretnih ponuda ni tražnji sojine sačme. I prodavci i kupci uglavnom čekaju novu preradu, kako bi znali i cenu i u kom odnosu će se odvijati paritetna razmena.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Kada je suncokretova sačma u pitanju, operativnost robe je i dalje upitna. Počela je nova prerada, ali se nijedna uljara nije oglasila povodom nove zvanične cene ove komponente. Tražnja je umerena i uglavnom se odnosi na uljaru u Šidu. 

 

STOKA

Danas smo imali veoma pasivnu ponudu stoke na domaćem tržištu, na šta utiču i aktivni radovi u poljima, skidanje soje, skidanje kukuruza, otkup, prijem i prodaja. Prasad farmska su se danas nudila po ceni od 270din/kg+PDV, dok su na terenu usmeno tražili i 300-320din/kg sa PDV-om, primetan trend rasta u ponudi. Tovne svinje farmske danas u sremskom okrugu smo imali u ponudi po ceni od 148din/kg+PDV ,dok su kako saznajemo od saradnika klanice na ovom terenu ovu kategoriju svinja plaćali 140din/kg sa PDV-om.