Osvrt na tržište za 06.10.2020.-subvencije i regulative

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O PODSTICAJIMA ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU POLjOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA IZGRADNjU I OPREMANjE OBJEKATA ZA UNAPREĐENjE PRIMARNE POLjOPRIVREDNE PROIZVODNjE.

Član 2.

Izuzetno od člana 7. tačka 5) Pravilnika, u 2020. godini pravo na podsticaje ostvaruje lice iz člana 6. Pravilnika, ako je investicija iz Tabele realizovana u periodu od 1. januara 2019. godine, a najkasnije do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje.


Izuzetno od člana 11. stav 10. Pravilnika, u 2020. godini dokumentacija iz člana 11. stav 1. tač. 1)–5) Pravilnika mora biti izdata u periodu od 1. januara 2019. godine do dana podnošenja zahteva, kao i da glasi na podnosioca zahteva.

Ceo tekst, kao i njegovo preuzimanje, možete pogledati na sledećem linku: