Osvrt na tržište za 06.11.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

I današnji dan je prošao bez definisanja cene sojine sačme. Tražnja za ovom komponentom je slabog inteziteta, trgovanje izostaje i stiče se utisak da je zimska nabavka pri kraju. 

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas, bez promene kada su ponude suncokretovih sačmi u pitanju.  Suncokretova sačma u Novoj Crnji i dalje se nudi po ceni od 20,8-21 din/kg+PDV, sačma u Somboru i danas u ponudi po ceni od 20,6 din/kg+PDV. Suncokretova sačma u Vrbasu danas se nudila po ceni od 21 din/kg+PDV.

STOKA 

Tovne svinje i dalje imaju trend rasta cene, pa su se tako tovne svinje sa farmi nudile po ceni 166-175 din/kg+PDV, a tovne svinje sa mini farmi po ceni od 160 din/kg+PDV. 

Prasad sa farmi su se nudila po ceni od 300 din/kg+PDV, a i trgovanje je beleženo po toj ceni. 

Bikovi Holštajn su se nudili po ceni od 190 din/kg+PDV, a krave za klanje po cenama od 110-140 din/kg+PDV.

U ponudi smo imali i nerastove, po ceni od 45.000 din/kom+PDV i nazimice po ceni od 50.000 din/kom+PDV.