Osvrt na tržište za 07.02.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Od sojinih sačmi danas smo u ponudi imali sačmu u Bečeju po ceni od 44.3din/kg+PDV. Sačma u Obrenovcu i dalje je u ponudi po ceni od 44.2din/kg+PDV. Prijavljenih realizacija za danas nije bilo, i dalje je ponuda sojine sačme veća u odnosu na potražnju. Ponuda sačmi ima i to većih količina iz više fabrika, dok je potražnja za ovom komponentom mala u prethodnom periodu.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Od suncokretovih sačmi danas smo imali ponudu za sačmu u Zrenjaninu po ceni od 22.4din/kg+PDV. I dalje beležimo ponudu za obogaćenu suncokretovu sačmu u Šidu sa 40% proteina po ceni od 32.5din/kg+PDV. Prijavljenih realizacija za danas nije bilo. 

STOKA

Danas na tržištu stoke na terenu se vode pregovori u  braničevskom, južnobačkom  i mačvanskom okrugu oko trgovanja tovnih svinja  mini farmskih po ceni od 125-135din/kg+PDV, a realizacija tovnih svinja farmskih je zabeležena u sremskom okrugu po ceni od 130din/kg+PDV. Ponuda jagnmjadi danas se kretala po ceni od 285din/kg+PDV, primetan rast cene u ponudi.