Osvrt na tržište za 07.03.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Kako saznajemo na terenu je velika ponuda sojine sačme iz više fabrika. Danas beležimo ponudu sojine sačme u Obrenovcu po ceni od 43,5 din/kg+PDV. Kako saznajemo na terenu se danas radila sojina sačma u Somboru po 43,2 din/kg+PDV.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Kako saznajemo na terenu se danas trgovalo suncokretovovm sačmom u Zrenjaninu i to po ceni od 22,2 din/kg+PDV kao i suncokretovom sačmom sa 40%proteina u Šidu po ceni od 32,5 din/kg+PDV.

STOKA

U današnjoj ponudi smo imali farmske svinje, po ceni od 130-135 din/kg+PDV, dok su se svinje sa mini farmi nudile po ceni od 130 din/kg+PDV.