Osvrt na tržište za 07.04.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

STOKA

Tovne svinje sa farme su se oglašavale po ceni od 120 din/kg+PDV, svinje sa mini farme su se oglašavle po ceni od 114,6 din/kg+PDV. Kada su kupci u pitanju, mahom su se izgovarali da su se snabdeli količinama za ovu nedelju. Nivo cena koji su plaćali za farmsku robu je 115-120 din/kg+PDV.

SOJINA SAČMA

Danas na domaćem tržištu vidljive korekcije cene u ponudi sojine sačme, rastu fabričke cene uljara, spram rasta cene ponude i dogovora za soja zrno, koje ima povećanu tražnju. Nivo ponude za sojinu sačmu išao je od 68-70din/kg+PDV, a kupci još nisu spremni da prate nove tokove te su pregovori i dogovori danas išli po prethodnim usaglašavanjima od 67-67.5din/kg+PDV, Bečej, Zrenjanin i Veliko Gradište.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas dominira trend rasta u ponuđenim vrednostima suncokretove sačme na domaćem tržištu Srbije i kreće se u intervalu od 35-36din/kg+PDV, 33% proteina, Zrenjanin, Šid, Nova Crnja i 38-40% proteina Sombor i Šid se nudila po 35din/kg+PDV. Pregovori danas su se vodili još po starim nivoima ponude, od 34.7-35din/kg+PDV. Korekcija cene ponude ove komponente na gore izazvana je smanjenim operativnim količinama preostalim kod uljara, krenuo je novi talas nabavke kod stočara kao i intenzivnije sklapanje terminskih ugovora za novi rod osnovne sirovine-suncokreta, propraćen rastom cena dogovora.