Osvrt na tržište za 07.05.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Što se tiče sojine sačme nije bilo promena u cenama niti u ponudi niti u potražnji. Kupci su u prilici da pregovaraju o ceni i da biraju proizvođače. Cene su od 46.5din/kg+PDV za Vrbas i Bečej, somborska i dalje u ponudi po ceni od 47.4din/kg+PDV. Od uvoznih beležimo ponudu indijske sojine sačme sa cenom od 49din/kg+PDV. Potražnja mala i dalje uglavnom od strane krajnjih kupaca.
 

SUNCOKRETOVA SAČMA

Od domaćih suncokretovih sačmi za danas u ponudi smo imali sačmu u Novoj Crnji i Somboru po ceni od 21.3din/kg+PDV, ponudu za sačmu u Vrbasu i Zrenjaninu po ceni od 21.2din/kg+PDV. Potražnje je bilo, ali trgovanje nije prijavljeno.

STOKA

Danas beležena realizacija za farmsku prasad 290din/kg+PDV za avansno plaćanje. Ponuđena cena za tovne svinje farmske 155din/kg+PDV. Bikovi simentalci su se nudlili po istoj ceni kao i poršle nedelje 260din/kgPDV, kao i holštajni po ceni od 237.16din/kg+PDV