Osvrt na tržište za 07.06.2022.-komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Domaće tržište Srbije  danas pasivno oko sojine  sačme, dominantnija je ponuda nad tražnjom, oglašena operativna ponuda   kreće se, kao i prethodnog dana u rasponu od 67din/kg+pdv za sačmu 42% proteina i 68-70din/kg+PDV za sačmu 44% proteina,   na paritetima Obrenovac, Zrenjanin, Veliko Gradište, Šid.

SUNCOKRETOVA SAČMA

 Domaće tržište danas stabilno sa nivoima ponude suncokretove sačme ,ponuda aktivnija od  tražnje za njom, oglašene cene ponude  kreću se od 38din/kg+PDV  do -40din/kg+PDV,operativni pariteti su  Šid,  Zrenjanin,  Veliko Gradište.
 

STOKA

Tovne svinje sa farme su se oglašavale na cenu od 210 din/kg+PDV, a tovne svinje sa mini farme po ceni od 200 din/kg+PDV. Slaba operativnost robe na terenu i pokušaj kupaca da obore cene je trenutan presek stanja kad su tovljenici u pitanju.