Osvrt na tržište za 07.08.2018. - žitarice i uljarice

KUKURUZ

I dalje je trend slabe potražnje za ovom robom ali danas su i ponude bile slabije. Cene u ponudi od 15.9-16.5din/kg+pdv a, pregovarano je na ceni od 15.7din/kg+pdv.

PŠENICA

Danas je prijavljeno trgovanje merkantilnom pšenicom, srps, po ceni od 17.5din/kg+pdv, ali kako saznajemo na terenu pregovaralo se i trgovalo i po cenama od 18din/kg+PDV. Skok cene pšenice u odnosu na prošlu nedelju je posledica velike potražnje za ovom robom.

SUNCOKRET

Kada je suncokret u pitanju, informacije o ceni su i dalje u jako širokom opsegu. Tako je nuđena cena od 35din/kg sa uračunatim PDV-om pojedinim poljoprivrednim proizvođačima. Takođe, na terenu su nuđene cene od 260-270e/t, kao konačne, ali i kao akontne cene. Trgovanja nije bilo, tako da se iščekuje sa kojom cenom će uljare izaći na tržište. 

SOJA ZRNO 

Danas smo na domaćem tržištu uglavnom nailazili na ponude proizvođača soje rod 2017., a cena se kretala u intervalu od 37-37.5din/kg+PDV, dok je tražnja kupaca bila pasivnija i iskazana volja da se soja plati znatno ispod 37din/kg+PDV. Oko terminskih cena soje za rod 2018, nije bilo promene, tok pregovora je je od 315-324e/t+PDV.