Osvrt na tržište za 07.08.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Danas beležimo malu ponudu sojine sačme, od operativnih količina beležimo za sada ponudu domaće sačme u Obrenovcu po ceni od 41 din/kg+PDV. Kako saznajemo na terenu danas se trgovalo Bimalovom sačmom  po ceni od 41,3 din/kg+PDV fca istovareno kupac.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Od suncokretovih sačmi danas beležimo ponude za sačmu u Vrbasu po ceni od 24 din/kg+PDV, suncokretova sačma u novoj Crnji takođe se nudila po ceni od 24 din/kg+PDV. Sačma u Zrenjaninu nudila se po ceni od 23,9 din/kg+PDV. Takođe, danas beležimo i ponudu za uvoznu suncokretovu sačma Bimal i to po ceni od 24,2 din/kg+PDV. Iako su količine suncokretove sačme u ponudi u ovom periodu male, cena suncokretove sačme i dalje je u padu jer je i potražnja za ovom komponentom mala.

STOKA 

Cena tovljenika sa farmi je i danas bila 175 din/kg+PDV, dok su se tovljenici sa mini farmi nudili po ceni od 170 din/kg+PDV, a iz otkupa po ceni od 165 din/kg+PDV. Prasad sa mini farme su se nudila po ceni od 250 din/kg+PDV, prasad  farmi po ceni od 330 din/kg+PDV, a prasad iz otkupa po ceni od 220 din/kg+PDV. U ponudi smo imali i jagnjad, po ceni od 250 din/kg+PDV, kao i ovce, po ceni od 118 din/kg+PDV.