Osvrt na tržište za 07.08.2019. - uljarice i žitarice

KUKURUZ

Danas beležimo ponudu kukuruza prirodno suvog po nešto nižim cenama u odnosu na prethodni period. Cene u ponudi kretale su se u rasponu od 15,4-16 din/kg+PDV. Takođe, danas beležimo i trgovanje za 50t kukuruza i to po ceni od 15,35 din/kg+PDV. Ponuda kukuruza i dalje je veća od potražnje.  Kupaca na terenu je malo i uglavnom nisu sigurni koje cene mogu da plate jer je cena u padu.

PŠENICA

Pšenica se i danas dosta nudila. Uspeli smo da zabeležimo realizaciju na cenu od 17,5 din/kg+PDV, istrgovana količina je bila 25t u Južnom Banatu. Kupci su se mahom povukli iz aktivne tražnje, više su tu da isprate tržište i da odreaguju na neku dobru ponudu u smislu doborg kvaliteta i dobre cene.

JEČAM

Ječam se nudio po ceni od 15,9-16 din/kg+PDV. Za danas smo beležili realizaciju po ceni od 15,8 din/kg+PDV u količini od 100t u pomoravskom kraju.

SOJA ZRNO

Soja se nudila po ceni od 35,9-36 din/kg+PDV. Ponuđači i dalje drže ovaj nivo cena, ali su i sami svesni situacije da te cene teško mogu proći u trgovanju.

SUNCOKRET 

Danas i juče smo beležili prve ponude suncokreta po cenama od 32-33 din/kg+PDV. Poziva je bilo, ali su dogovori izostali. Od kupaca saznajemo da su spremni da plate za ovu uljaricu 263-265 e/t+PDV za količinu do 200t, a za veće količine bi dogovarali i malo više cene. Žetva se očekuje za 10-15 dana, ukoliko vreme bude pogodno, pa verujemo da ćemo tada imati i prva trgovanja.