Osvrt na tržište za 07.09.2020.-subvencije i regulative

 

  • Opština Arilje raspisala je Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku nove poljoprivredne opreme, mehanizacije i stočnog fonda u 2020. godini.

Opšti kriterijumi za korisnike:

Korisnik treba da ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo , upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava , sa aktivnim statusom

Korisnik sa prebivalištem na teritoriji Opštine Arilje

Nema dospelih neizmirenih dugovanja prema Opštini Arilje na osnovu ranije ostvarenih podsticaja 

Izmirene obaveze po osnovu lokalnih javnih prihoda

 

  • Produženo podnošenje zahteva za IPARD podsticaje za ruralni turizam do 30. oktobra.

Usled trenutne epidemiološke situacije i velikog interesovanja korisnika, rok za podnošenje zahteva u skladu sa Prvim javnim pozivom za podnošenje zahteva za odobravanje projekta za IPARD podsticaje za diverzifikaciju poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja produžen je do 30. oktobra 2020. godine.