Osvrt na tržište za 07.10.2020.-komponente za stočnu hranu i stoka

STOKA

Oglašene cene za prasad iz otkupa su 200 din/kg+PDV, prasad sa farmi 250 din/kg+PDV. Tovne svinje iz otkupa su se oglašavale na cenu od 135 din/kg+PDV. Bikovi holštajn su se oglašavali na cenu od 170-199 din/kg+PDV i bikovi simentalci na 211 din/kg+PDV. Koliko možemo da primetimo interesovanje za bikovima postoji.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas beležimo raspon oglašenih cena suncokretove sačme u rasponu cena od 26,8-27,2 din/kg+PDV. U Zrenjaninu suncokretova sačma oglašavala se u rasponu cena od 26,8-27,2 din/kg+PDV, u dok se suncokretova sačma u Šidu i Vrbasu i danas nudila po oglašenim cenama od 27 din/kg+PDV. U Zrenjaninu, danas beležimo i dogovore oko suncokretove sačme po ceni od 26,8 din/kg+PDV.

SOJINA SAČMA

Danas beležimo ponudu sojine sačme u rasponu oglašenih cena od 47,2-48 din/kg+PDV, cena sojine sačme u toku dana beleži blagi rast cena. U Bečeju beležimo ponudu po oglašenoj ceni od 47,2 din/kg+PDV, dok se u Vrbasu tokom dana sojina sačma dogovarala u rasponu cena od 47,5-48 din/kg+PDV.