Osvrt na tržište za 08.02.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

STOKA

Oglašena cena za prasad za klanje bila je 200 din/kg+PDV, farsmka prasad za dalji tov je 250 din/kg+PDV. Tovne svinje sa farme su se dogovarale na cenu od 125 din/kg+PDV.

SOJINA SAČMA
 Za sam početak nedelje oglašene cene za sojinu sačmu su se kretale u rasponu cena 63,9-65 din/kg+PDV. Za utovare u Obrenovcu, Nove Crnje i Vrbasa oglašene cene bile su 65 din/kg+PDV. Za Zrenjanin oglašena cena je bila 64,5 din/kg+PDV. Za Veliko Gradište cena je bila 63,9 din/kg+PDV. Postojalo je interesovanje od strane kupaca, samo da se odliče za kad će im trebati nabavka.

SUNCOKRETOVA SAČMA
 Oglašena cena za suncokretovu sačmu je bila 34,3-34,5 din/kg+PDV. SUncokretova sačma u Zrenjaninu nudila se 34,3-34,4 din/kg+PDV. Suncokretova sačma u Novoj Crnje je bila 34,5 din/kg+PDV.