Osvrt na tržište za 08.03.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Iako cena sojinog zrna i dalje beleži trend porasta, kod ponuđenih cena sojine sačme i dalje ne beležimo značajnije promene. Sojina sačma i dalje beleži ponude u rasponu oglašenih cena od 64,3-65 din/kg+PDV. Ponude operativnih količina po ceni od 64,3 din/kg+PDV beležimo u Somboru, u Zrenjaninu sojina sačme beleži ponuđenu cenu 64,5 din/kg+PDV. U Obrenovcu sojina sačma sa 44% proteina beleži ponuđenu cenu od 65din/kg+PDV, dok se sojina sačma sa 42% proteina oglašavala sa ponuđenom cenom od 63 din/kg+PDV.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Suncokretova sačma na samom početku nedelje ne beleži promene ponuđenih i oglašenih cena, tako da se trend ponuđenih cena suncokretove sačme u rasponu od 34-34,5 din/kg+PDV nastavlja i u ovoj nedelji. Ponude operativniih količina danas beležimo u Novoj Crnji i u Zrenjaninu.

STOKA

Oglašene cene za bikove holštajn su 218 din/kg+PDV, za bikovi simentalce 235-240 din/kg+PDV. Tovne svinje mini farma su se oglašavale po ceni od 145 din/kg+PDV.