Osvrt na tržište za 08.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Danas na domaćem tržištu beležimo ponudu sojine sačme po ceni od 43 din/kg+PDV, Bečej i Sombor dok je sojina sačma u Vrbasu nuđena po 42,7 din/kg+PDV. Sojina sačma Obrenovac, 44% proteina nudila se po ceni od 43 din/kg+PDV, 46,5% proteina, Obrenovac nudila se po ceni od 46 din/kg+PDV, 48% proteina, Obrenovac nudila se po ceni od 48 din/kg+PDV. Utovari sojine sačme u Zrenjaninu su prolongirani, te se čeka na njihovu operativnost. Po izveštajima sa terena danas je i trgovano u rasponu ovih cena iz ponude.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Suncokretova sačma Vrbas danas se nudila po ceni od 24,5 din/kg+PDV, suncokretova sačma Zrenjanin i Sombor se nudila po ceni od 25 din/kg+PDV.

STOKA

U današnjoj ponudi smo imali bikove Simentalce po ceni od 260 din/kg+PDV. Očekuje se porast cene tovljenika, zbog povećane tražnje, pa smo jako teško dolazili do neke konkretne ponude. Farmske svinje su se nudile po cenama od 140-145 din/kg+PDV, dok su se svinje sa mini farmi nudile po ceni od 137-140 din/kg+PDV. Sa terena imamo informacije da su se svinje sa mini farmi prodavale po ceni od 137 din/kg+PDV na paritetu severne Bačke