Osvrt na tržište za 09.05.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA 

Danas povećana ponuda sojine sačme. Operativne količine dobijali smo sa više pariteta. Sojina sačma u Bečeju i u Šidu nudila se po ceni od 42,2 din/kg+PDV. Sojina sačma u Somboru takođe se nudila po ceni od 42,2 din/kg+PDV. Sačma u Velikom Gradištu nudila se po ceni od 41,8-42,3 din/kg+PDV, dok se sojina sačma u Zrenjaninu danas nudila po ceni od 42,6 din/kg+PDV. Interesovanja za sojinom sačmom ima i dalje, ali se kupci teško odlučuju oko cene pa nabavku odlažu uglavnom za kraj nedelje.

SUNCOKRETOVA SAČMA 

Suncokretova sačma danas se nudila u rasponu cena od 24,6-25 din/kg+PDV. Suncokretova sačma u Šidu nudila se po ceni od 24,8-25 din/kg+PDV. Sačma u Zrenjaninu nudila se po ceni od 24,6-24,8 din/kg+PDV. Sačma u Somboru i danas se nudila po ceni od 24,8 din/kg+PDV. Danas je bilo interesovanja za suncokretovom sačmom ali bez konačnog trgovanja i dogovora.

STOKA 

Bikovi holštajn su se danas nudili po ceni od 190-210 din/kg+PDV, a simentalci po ceni od 210 din/kg+PDV. Jagnjad su se nudila po ceni od 290 din/kg+PDV, dok su se krave za klanje nudile po cenama od 110-140 din/kg+PDV. Tovne svinje sa mini farmi su se nudile po ceni od 150 din/kg+PDV.