Osvrt na tržište za 08.06.2022.-žitarice i uljarice

SOJA ZRNO

Za danas bez bitnijih promena na tržištu kad je sojino zrno u pitanju. Slabo je bilo pregovora, jer je upitna cena. Kad posmatramo izvestaje sa milanske berze i tamo je beležen pad cene u odnosu na predhodnu nedelju.
 

KUKURUZ

Na tržištu nema većih promena po pitanju potražnje za ovom merkantilom. Izvoznici su uglavnom obezbedili planirane količine, kvote za jun, pa je i aktivnost na tržištu manja. S druge strane, priliv ove merkantile na tržište od strane proizvođača je veći, pa se beleži trend pada cene ove merkantile kad su u pitanju konkretni dogovori,više na www.infotim.rs

PŠENICA

I na tržištu merkantilne pšenice je danas mirno, nema većih aktivnosti na relaciji kupac-prodavac a, kako saznajemo u razgovoru sa našim saradnicima, na lokalnom nivou se pojavljuju i prve ponude za otkup pšenice "na zeleno".