Osvrt na tržište za 08.07.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Sam početak nedelje obeležila je ponuda sojine sačme u Somboru po ceni od 42 din/kg+PDV. Sojina sačma u Bečeju takoše se nudila po ceni od 42 din/kg+PDV. Kao i tokom prethodne nedelje u ponudi smo imali domaću sojinu sačmu  u Obrenovcu po ceni od 42,5 din/kg+PDV. Prijavljenih trgovanja za danas nije bilo.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas od suncokretovih sačmi u ponudi imali smo sačmu u Novoj Crnji kao i suncokretovu sačmu Bimal u u Bečeju bez jasno definisane cene u ponudi. Takođe, u ponudi smo imali i suncokretovu sačmu sa lagera u Kuli po ceni od 23,5 din/kg+PDV. Prijavljenih realizacija za danas nismo imali.

STOKA

U današnjoj ponudi smo imali bikove Holštajn po ceni od 180 din/kg+PDV, dok su se bikovi Simentalci nudili po cenama od 214.76-242.14 din/kg+PDV. Krave za klanje su bile u ponudi po cenama od 110-140 din/kg+PDV, dok su se prasad sa mini farmi nudila po cenama od 240 din/kg+PDV. 

Tovne svinje sa mini farmi su se nudile po cenama od 136.36-145 din/kg+PDV, a tovne svinje sa farmi po ceni od 147 din/kg+PDV