Osvrt na tržište za 08.08.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Danas smo imali ponudu za sojinu sačmu domaću rinfuz Bečej po ceni od 40.4din/kg+PDV. Interesovanja za sojinom sačmom bilo je i danas, kako sazanjemo na terenu danas su kupci imali ponude za sojinu sačmu Bečej i po ceni od 40.2din/kg+PDV.

SUNCOKRETOVA SAČMA

I danas je prilično neizdefinisana ponuda za suncokretovu sačmu, kako saznajemo na terenu mala je količina ponude i operativne robe. Ponuđači su prilično uzdržani kada se radi o ponudama i cenama suncokretove sačme. Danas smo imali ponudu za suncokretovu sačmu domaću rinfuz Dijamant sa lagera u Zrenjaninu po ceni od 24.5din/kg+PDV.

STOKA

Danas smo zabeležili na domaćem tržištu ponudu nazimica za priplod, suprasnih nazimica, ovaca, jagnjadi, tovnih svinja farma i mini farma kao i bikova Simental, bikova i junica Aberdeen angus, te bi ponuđači u kontaktu sa kupcima određivali i prilagođavali cene. Tovne svinje farmske su se nudile u rasponu cena od 155-160din/kg+PDV, a na terenu saznajemo da su mesnice plaćale za ovu kategoriju svinja 150din/kg+PDV, kao i za bikove Simental na terenu se plaćalo kako saznajemo u kontaktu sa ponuđačima oko 284-285din/kg sa PDV-om.