Osvrt na tržište za 08.10.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Od sojinih sačmi danas smo imali ponudu uvozne sojine indijske sačme po ceni od 42.2din/kg+PDV. Kako sazanajemo na terenu danas se trgovala uvozna indijska sačma po ceni od 42.3din/kg+PDV.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Od suncokretovih sačmi danas smo imali ponudu za sačmu u Somboru po ceni od 22.8din/kg+PDV. Sačma u Dijamantu danas se nudila i trgovala kako saznajemo na terenu po ceni od 22.3din/kg+PDV. Današnja tražnja bila je mala, kupci se i dalje nadaju daljem padu cene pa do tada odlažu nabavku ukoliko su u mogućnosti.

STOKA

Danas najaktivnija ponuda tovnih svinja farmskih na više pariteta, cena u ponudi se kretala od 150-155din/kg+PDV, jagnjad su se nudila po ceni od 278din/kg+PDV, jarići po ceni od 220-274din/kg+PDV, pri čemu je vidljiv porast cene u ponudi. Od tražnje danas se ističu upiti za kravama za klanje, bikovima simental i tovnim junadima.