Osvrt na tržište za 08.10.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Danas je izostala ponuda sojine sačme, a tražnje nema već duže vreme. Svakako je i upitna operativnost u nekim uljarama, jer je nova prerada tek počela. Verujemo da će se cena iskristalisati kako se potražnja bude pojačavala od strane konkretnih i krajnih kupaca.

SUNCOKRETOVA SAČMA

I kod suncokretove sačme je slična situacija kao i kod sojine. Minimalna ponuda, još manja potrežnja, uz tendeciju pada cene. Kupci čekaju da se cena ove komponente ustali na nekom nivou kako bi krenuli u obimnije nabavke. 

STOKA

Kako saznajemo, na terenu je manja potražnja za svinjama svih kategorija, pa je to jedan od razloga pada cene tovnih svinja i prasadi. Za prva dva dana radne nedelje cena tovnih svinja farmskih, u ponudi, je pala na 150 din/kg+PDV, a za prasad farmsku imamo informaciju da je cena 290 din/kg+PDV, prasad mini farma 250 din/kg+PDV a prasad iz otkupa 200 din/kg+PDV.