Osvrt na tržište za 08.10.2020.-komponente za stočnu hranu i stoka

STOKA

Oglašene cene za jagnjad su bile na 250 din/kg+PDV, ovce za klanje na 120 din/kg+PDV. Prasad farmska se oglašavla na cenu od 250 din/kg+PDV.

SOJINA SAČMA

Danas beležimo ponude sojine sačme u rasponu cena od 47.2-48din/kg+PDV. U Bečeju sojina sačma se oglašavala po ceni od 47,2 din/kg+PDV, dok se u Obrenovcu kao i u Vrbasu sojina sačma oglašavala sa ponuđenom cenom od 48 din/kg+PDV.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Suncokretova sačma danas se oglašavala po ponuđenim cenama od 27-27,2 din/kg+PDV. Operativne ponude suncokretove sačme oglašavali smo u Šidu i u Zrenjaninu.