Osvrt na tržište za 08.11.2018. - subvencije i regulative

Na današnji dan su izašla dva pravilnika od strani Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu je raspisao jedan Konkurs.

- Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede doneo je  PRAVILNIK O METODOLOGIJI UTVRĐIVANJA REFERENTNIH CENA INVESTICIJE ZA OBRAČUN IPARD PODSTICAJA. Ovim pravilnikom bliže se propisuje metodologija utvrđivanja referentnih cena dobara i usluga u okviru investicije za obračun IPARD podsticaja.

- Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede doneo je PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O ENOLOŠKIM POSTUPCIMA I ENOLOŠKIM SREDSTVIMA ZA PROIZVODNJU ŠIRE, VINA I DRUGIH PROIZVODA. 

- Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo (u daljem tekstu: Sekretarijat), raspisuje II KONKURS za dodelu sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2018. god. Cilj II Konkursa za dodelu sredstava iz godišnjeg programa korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2018. godinu (u daljem tekstu: Konkurs) jeste povećanje šumovitosti AP Vojvodine i unapređivanje rasadničke proizvodnje. Predmet konkursa je sufinansiranje radova na pošumljavanju – podizanju novih šuma i sufinansiranje nabavke opreme za proizvodnju šumskog sadnog materijala.

Cele tekstove, kao i šta je potrebno od dokumentacije, možete pogledati na https://www.infotim.rs/subvencije_regulative_u_poljoprivredi