Osvrt na tržište za 08.12.2022.-mineralno đubrivo

Kao i prethodnih dana najviše aktuelnosti su se dešavala oko uree. Urea Rusija bb nudila se na 735 e/t+PDV, a urea Rusija 25/1 i do 760 e/t+PDV.Zbog slabe dinamike trgovanja i daljeg pada cene za merkantilom, prolongiraju se nabavke mineralnog đubiva. Kupci su i dalje samo na nivou raspitivanja.