Osvrt na tržište za 09.01.2020. - subvencije i regulative

- Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O VOĆNIM SOKOVIMA  I ODREĐENIM SRODNIM  PROIZVODIMA NAMENJENIM  ZA LJUDSKU UPOTREBU

- Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA KOJE TREBA DA ISPUNJAVAJU OBJEKTI ZA ŽIVOTINJSKE OTPATKE I POGONI ZA PRERADU I OBRADU ŽIVOTINJSKIH OTPADAKA