Osvrt na tržište za 09.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Na domaćem tržištu Srbije danas, preovladava ponuda sojine sačme, dok je tražnja pasivnija. Ponuda sojine sačme Šid išla je po ceni od 42,7 din/kg+PDV, dok se sojina sačma Vrbas i Bečej nudila po ceni od 43 din/kg+PDV.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Odnos ponude i tražnje suncokretove sačme je u blagoj ravnoteži, te smo imali u ponudi suncokretovu sačmu Sombor i Zrenjanin po ceni od 25 din/kg+PDV, suncokretova sačma u Šidu  se nudila po ceni od 24,7 din/kg+PDV, uz saznanja sa terena da se i trgovanje obavljalo po ovoj ceni.

STOKA 

I danas smo u ponudi imali bikove Holštajn i Simentalce po nepromenjenoj ceni u odnosu na juče - Holštajn 225-230 din/kg+PDV, a Simentalce po ceni od 260 din/kg+PDV.

Jagnjad su se nudila po cenama od 270-280 din/kg+PDV.

Prasad sa farmi su se nudila po ceni od 320 din/kg+PDV. Uzrok skoku cene jeste velika tražnja za prasadima u ovom periodu, kao i manjak prasadi na terenu.

U ponudi smo imali i tovljenike sa mini farmi, po ceni od 140 din/kg+PDV. Tovljači se nadaju još višoj ceni tovljenika, pošto je i za njima pojačana tražnja.