Osvrt na tržište za 09.07.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Danas beležimo povećenu ponudu sojine sačme. Od ponuda beležimo sojinu sačmu u Somboru po ceni od 42 din/kg+PDV. Sojina sačma u Bečeju takođe se nudila po ceni od 42,3-42,5 din/kg+PDV. Takođe, beležimo i ponudu za sojinu sačmu u Šidu po ceni od 42,3 din/kg+PDV.  Sojina sačma  u Obrenovcu nudila se po ceni od 42,5 din/kg+PDV, dok se sojina sačma u Velikom Gradištu nudila po ceni od 42,4 din/kg+PDV. Danas beležimo i ponudu za uvoznu sojinu sačmu bimal bez jasno izdefinisane cene. Prijavljenih trgovanja za danas nije bilo.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas, od suncokretovih sačmi u ponudi imali smo sačmu u Novoj Crnji po ceni od 24,6 din/kg+PDV. Suncokretova sačma u Somboru nudila se po ceni od 24,5 din/kg+PDV. U Zrenjaninu sačma se nudila po ceni od 24,4-24,5 din/kg+PDV. Uvozna suncokretova sačma Bimal sa lagerom u Bečeju danas se nudila po ceni od 24,4-24,5 din/kg+PDV. Prijavljenih realizacija za danas nismo imali.

STOKA 

Danas je došlo do skoka cene svinja, pa smo tako u ponudi imali farmske svinje po cenama od 147-165 din/kg+PDV. Ova vest je prilično obradovala farmere. Tovljenici iz otkupa su se nudili po cenama od 133-145 dinkg+PDV. 

Prasad sa farmi su se nudila po ceni od 320 din/kg+PDV, dok su se prasada iz otkupa nudila po ceni od 213 din/kg+PDV. 

Bikovi Holštajn su se nudili po ceni od 205 din/kg+PDV, dok su se Simentalci nudili po ceni od 230 din/kg+PDV.