Osvrt na tržište za 09.08.2022.-komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Na domaćem tržištu Srbije danas prisutan trend rasta oglašenih cena ponude  sojine sačme, oglašena operativna ponuda kreće se u rasponu od 78din/kg+pdv za sačmu 42% proteina i 80-81din/kg+PDV za sačmu 44% proteina, na paritetima Obrenovac, Zrenjanin, Veliko Gradište, Šid , tražnja veoma slaba.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas na domaćem tržištu Srbije  aktivnija ponuda suncokretove sačme u odnosu na tražnju, ponuđene vrednosti suncokretove sačme,  ponude se  cene kreću  od 32din/kg+PDV  do -33din/kg+PDV,operativni pariteti su  Šid,  Zrenjanin,  Veliko Gradište, upiti su učestaliji za sačmu u Šidu i Zrenjanu.
 

STOKA

Ovce za klanje su se oglašavali na cenu od 150 din/kg+PDV, a jagnjad 370 din/kg+PDV. Što se tiče ove kategorije stoke, nije bilo većih cenovnih pomeranja