Osvrt na tržište za 09.09.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Sojina sačma Bečej danas se nudila po ceni od 40,5-42,5 din/kg+PDV, sojina sačma 44%  Obrenovac se nudila po ceni od 40,5 din/kg+PDV, a upiti i tražnje su sve češći.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Suncokretova sačma danas se nudila u Šidu, nova prerada, prve operativne količine po ceni od 23,5 din/kg+PDV, Vrbas nova prerada se nudila po ceni od 20,8-20,9 din/kg+PDV.

STOKA 

Danas smo u ponudi imali prasad sa farmi, po cenama od 280-300 din/kg+PDV i prasad iz otkupa po ceni od 210 din/kg+PDV. Tovljenici sa farmi su se nudili po ceni od 175 din/kg+PDV, a tovljenici sa mini farmi po ceni od 170 din/kg+PDV.