Osvrt na tržište za 09.10.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Danas smo imali ponudu za sojinu sačmu domaću rinfuz Bečej po ceni od 42.8din/kg+PDV. Od uvoznih sačmi danas smo imali ponudu za indijsku sačmu po ceni do 42.2din/kg+PDV. Interesovanja za sačmu tokom dana je bilo, međutim do kraja dana nije došlo do krajnjih realizacija, pregovori su u toku. Kupci se nadaju nižim cenama od ponuđenih.

SUNCOKRETOVA SAČMA 

Od suncokretovih sačmi danas smo imali ponudu za sačmu u novoj Crnji po ceni od 22.5-23din/kg+PDV, sačma u Somboru nudila se po ceni od 22.5-22.8din/kg+PDV, dok se sačma u Vrbasu nudila po ceni od 22.5din/kg+PDV. Prijavljenih realizacija za danas nije bilo, kako saznajemo na terenu, danas se suncokretova sačma Dijamant mogla raditi po ceni od 22.2-22.3din/kg+PDV. Cena suncokretove sačme i dalje je u blagom padu kao i tokom prethodne dve nedelje.

STOKA

Na tržištu stoke danas javlja se ponuda tovnih svinja farmskih po ceni od 140-150din/kg+PDV, pregovori o trgovanju su u toku. Ponuda prasadi mini farma kreće se u intervalu cena od 204-222din/kg+PDV, a na terenu saznajemo da se bikovi Simental od strane nakupaca plaćaju oko 260-265din/kg+PDV.