Osvrt na tržište za 09.10.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Za danas sojina sačma se nudila u Šidu po ceni od 43,3 din/kg+PDV, za Bečej 43,2 din/kg+PDV, Veliko Gradište 44 din/kg+PDV. I kupci su danas bili aktivni na terenu, više po našem mišljenju zbog ispitivanja opertivnih roba i ponuđenih cena.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Suncokretova sačma za danas je bila ponuđena za Šid 20,5 din/kg+PDV, Vrbas 19,7-20 din/kg+PDV, Zrenjanin 19,9-20 din/kg+PDV. Za danas smo beležili trgovanje iz Zrenjanina po ceni od 20 din/kg+PDV.

STOKA

Danas su se cene tovljenika raslojile po klasama, pa su se tovljenici sa farmi nudili po cenama od 150-165 din/kg+PDV, tovljenici sa mini farmi po ceni od 160 din/kg+PDV, a tovljenici iz otkupa po ceni od 150 din/kg+PDV. 

U ponudi smo imali i prasad sa farmi, po ceni od 315-330 din/kg+PDV, kao i prasad iz otkupa po ceni od 190 din/kg+PDV.