Osvrt na tržište za 10.03.2020. - subvencije i regulative

- Republičke robne rezerve raspisale su JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTEVA  ZA NATURALNU RAZMENU DO 10.000 TONA MERKANTILNOG KUKURUZA ZA TOVNU JUNAD