Osvrt na tržište za 10.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Danas na domaćem tržištu sojina sačma se nudila po ceni od 42,9 din/kg+PDV, domaća rinfuz, Veliko Gradište, sojina sačma Sombor nuđena je po ceni od 43 din/kg+PDV, dok je ponuda sojine sačme Zrenjanin dostigla cenu u ponudi od 44 din/kg+PDV.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Na domaćem tržištu Srbije danas je zabeležena realizacija suncokretove sačme Šid po ceni od 24,7 din/kg+PDV, koja se nudila i do 25 din/kg+PDV. Suncokretova sačma Nova Crnja, Sombor i Vrbas nudile su se po ceni od 25 din/kg+PDV.

STOKA

Cena tovljenika i danas ima rastući trend, Tako su se farmski tovljenici nudili po cenama od 135-155 din/kg+PDV, tovljenici sa mini farmi po ceni od 140 din/kg+PDV, a tovljenici iz otkupa po ceni od 130 din/kg+PDV. Farmeri se nadaju daljem porastu cene, usled pojačane tražnja i konačnoj stabilizaciji, nakon dugog perioda u kome su radili na granici isplativosti.

Prasad sa mini farmi su se danas nudila po ceni od 275 din/kg+PDV, dok su se prasad iz otkupa nudila po ceni od 260 din/kg+PDV. 

Krmače za klanje se nude po ceni od 105 din/kg+PDV, dok je cena jagnjadi u ponudi 270 din/ kg+PDV.

Bikovi Simentalci se nude po cenama od 236-260 din/kg+PDV, dok je cena Holštajna u ponudi 210 din/kg+PDV.