Osvrt na tržište za 10.07.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Od sojinih sačmi u ponudi smo imali sačmu u Bečeju i u Šidu po ceni od 42,3 din/kg+PDV. Sačma u Obrenovcu se nudila po ceni od 42,5 din/kg+PDV. Kako saznajemo na terenu se sojina sačma nudi po ceni nižoj od 42 din/kg+PDV.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Od suncokretovih sačmi u ponudi za današnji dan smo imali sačmu u Novoj Crnji po ceni od 24,6 din/kg+PDV, dok se uvozna sačma rinfuz Bimal nudila po ceni od 24,5 din/kg+PDV. Potražnja za suncokretovom sačmom izuzetno je slaba kao i u prethodnoj nedelji. Ponušači se uglavnom raspituju koja bi cena mogla da proše i da li je mala prodaja pitanje velike ponude i cene, ili male potražnje.

STOKA 

U današnjoj ponudi smo imali jagnjad po ceni od 260 din/kg+PDV i ovce, po ceni od 120 din/kg+PDV.

Prasad sa farmi su se nudila po ceni od 320 din/kg+PDV, dok su se prasad sa mini farmi nudila po ceni od 240,74 din/kg+PDV. Tovljenici sa farmi su se danas nudili po cenama od 150-155 din/kg+PDV, a tovljenici sa mini farmi po ceni od 145 din/kg+PDV.