Osvrt na tržište za 10.09.2018. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Prvog dana nedelje nismo imali konkretne ponude sa cenama za ovu komponentu. Svakako se očekuje veće interesovanje za sojinom sačmom kada bude krenula nova prerada sojinog zrna.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Kada je suncokretova sačma u pitanju, nudi se uglavnom sačma iz nove prerade. Tako smo imali suncokretovu sačmu Dijamant, izvučenu u Kuli, po ceni od 23.4din/kg+PDV, suncokretova sačma u uljari u Zrenjaninu po ceni od 23din/kg+PDV i suncokretovu sačma iz uljare u Vrbasu po ceni od 23.5din/kg+PDV. Još uvek nema najave promene zvanične cene iz uljara, tako da i to očekujemo u narednom periodu. 

STOKA

Danas na domaćem tržištu saznajemo od saradnika da je trgovanje sa prasadima mini farma obavljano u rasinskom okrugu po ceni od 227din/kg+PDV, pri čemu je primetan trend pada cena kod ponuđača, zbog malih interesovanja i tražnji. Ponuda jagnjadi danas u južnobačkom okrugu, po ceni od 259.26din/kg+PDV, 100 komada, uz pregovore o trgovanju, te pratimo cenu realizacije.