Osvrt na tržište za 11.01.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

STOKA
Na početku nedelje tovne svinje sa farme su se oglašavale po ceni od 137 din/kg+PDV, prasad sa farme po ceni od 245 din/kg+PDV.

SOJINA SAČMA

Početak godine obeležio je porast cene sojine sačme. Danas beležimo ponude u rasponu oglađenih cena od 60-61 din/kg+PDV. Sojina sačma u Bečeju nudila se po ceni od 61 din/kg+PDV. U Obrenovcu beležimo ponudu sojine sačme sa 44% proteina po oglašenoj ceni od 60din, dok se sojina  sačma sa 42% proteina oglašavala sa cenom od 58 din/kg+PDV. U Somboru beležimo ponudu sojine sačme po nuđenoj ceni od 60,5 din/kg+PDV.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas pretežno beležimo ponude suncokretove sačme bez oglašenih cena u ponudi. Ponuđači su nesigurni vezano za cene suncokretove sačme tako da su danas mogli da ponude svoju robu samo bez jasno definisanih cena u ponudi. U Somboru beležimo ponudu suncokretove sačme po oglađenoj ceni od 30,5 din/kg+PDV, dok se suncokretova sačma u Novoj Crnji za danas oglašavala bez cena.