Osvrt na tržište za 11.02.2020. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Danas u ponudi beležimo sojinu sačmu po ceni od 43,5-44 din/kg+PDV. Sojina sačma u Zrenjaninu danas se nudila po ceni od 44 din/kg+PDV, dok se sačma u Obrenovcu nudila po ceni od 43,5 din/kg+PDV, uz mogućnost utovara od 17.02. Sojina sačma u Šidu danas se nudila bez izražene cene u ponudi.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas beležimo ponude suncokretove sačme po ceni od 22,2-23 din/kg+PDV. Suncokretova sačma u Šidu danas se nudila u rasponu cena od 22,2-22,3 din/kg+PDV, dok se suncokretova sačma u Zrenjaninu danas nudila po ceni od 23 din/kg+PDV.

STOKA
I ova nedelja počinje sa istim cenama stoke kao i prošle nedelje, skoro u svim kategorijama. Tako su se bikovi Holštajn nudili po ceni od 190 din/kg+PDV, a Simentalci po cenama od 200-220 din/kg+PDV. 

Prasad i dalje fale na tržištu, pa nismo imali ponudu farmske prasadi. Prasad sa mini farmi su se nudila po ceni od 300 din/kg+PDV, a prasad iz otkupa po ceni od 270 din/kg+PDV. Po nekim naznakama, prve operativne količine prasadi sa farmi bi trebalo da se pojave polovinom narednog meseca, ali se cena i uslovi dogovaraju već sada. 

Tovljenici sa farmi su se nudili po ceni od 170 din/kg+PDV, tovljenici sa mini farmi po cenama od 152,8-160 din/kg+PDV, a tovljenici iz otkupa po cenama 157,5-165 din/kg+PDV.