Osvrt na tržište za 11.02.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

STOKA
Bikovi holštajn su se oglašavli na cenu od 215 din/kg+PDV. Prasad sa farme su se oglašavali na cenu od 250 din/kg+PDV. Tovne svinje sa farme su se oglašavale na cenu od 130 din/kg+PDV.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Oglašena cena za suncokretovu sačmu je bila u rasponu cena 34,3-34,5 din/kg+PDV. Suncokretova sačma u Zrenjaninu nudila se na 34,3-34,5 din/kg+PDV. Suncokretova sačma u Novoj Crnji, Šidu, SOmboru, Velikom Gradištu je bila 34,5 din/kg+PDV. Po rečima ponuđača, otežano je pregovaranje. Kupaca nema, a velika količina operativne robe je na terenu.

SOJINA SAČMA

Oglašene cene za sojinu sačmu su se kretale u rasponu cena 63,9-65 din/kg+PDV. Za utovare u Obrenovcu, Nove Crnje, Vrbasa, Šid i Bečej oglašene cene bile su 65 din/kg+PDV. Za Zrenjanin oglašena cena je bila 64,5 din/kg+PDV. Za Veliko Gradište cena je bila 63,9-65 din/kg+PDV.