Osvrt na tržište za 11.03.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Obzirom da je prvi dan u nedelji, cene sojine sačme na tržištu se nisu izdefinisale. Tražnja je takođe slabog inteziteta, pa ćemo pričekati kako će se tržište ove bitne komponente formirati. 

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas smo imali ponudu suncokretove sačme u Novoj Crnji, po ceni od 23 din/kg+PDV. Ostale uljare još uvek nisu dale svoju ponudu za ovu nedelju. 

STOKA 

U današnjoj ponudi smo imali prasad sa farme, po ceni od 275 din/kg+PDV, tovne svinje farmske, po ceni od 130-135 din/kg+PDV, dok su se svinje sa mini farmi nudile po ceni od 125 din/kg+PDV. Videćemo da li će doći do porasta cena tovljenika u ovoj nedelji.