Osvrt na tržište za 11.03.2021.-komponente za stočnu hranu i stoka

STOKA

Oglašene cene za bikove simentalce su bile u rasponu cena 240-240,2 din/kg+PDV. Interesovanje na terenu postoji za bikovima, samo da se isprati sta su kupci spremni da plate.

SOJINA SAČMA

Danas beležimo ponudu sojine sačme u rasponu oglašenih cena od 65,5-67 din/kg+PDV. Većina ponuda sojine sačme oglašava se bez definisanih cena u ponudi zbog konstantne promene cene sojonog zrna. U Obrenovcu beležimo ponudu sojine sačme sa 44% proteina po oglašenoj ceni od 67 din/kg+PDV, dok se sojina sačma od 42% proteina oglašavala po ponuđenoj ceni od 65 din/kg+PDV. U Somboru, sojina sačma oglašavala se po ponuđenoj ceni od 65,5dn/kg+PDV, zbog nemogućnosti plasmana po višim cenama.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas beležimo ponude suncokretove sačme u Zrenjaninu, Šidu, Velikom Gradištu kao i u Somboru ali bez nazačenih cena u ponudi. Suncokretova sačma u Novoj Crnji oglašava se i dlaje u rasponu ponuđenih cena od 34-34,5 din/kg+PDV.