Osvrt na tržište za 11.04.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Danas na terenu veoma mala tražnja i upiti za sojinom sačmom, a od ponude se javljala domaća sojina sačma u Somboru i Šidu po ceni od 43 din/kg+PDV, kao i domaća rinfuz u Velikom Gradištu po ceni od 42,9 din/kg+PDV.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Na domaćem tržištu danas ujednačen odnos ponude i tražnje suncokretove sačme, cena se umirila i kreće se u intervalu cena od 24,8-25 din/kg+PDV za Sombor i Dijamant.

STOKA 

Tovljenici sa farmi su se danas nudili po cenama od 140-155 din/kg+PDV, dok su se tovljenici sa mini farmi nudili po ceni od 135 din/kg+PDV. 

Prasad iz otkupa su se nudila po ceni od 240 din/kg+PDV, a tražnja za prasadima svih kategorija je svakim danom sve veća. 

Bikovi Simentalci su se nudili po cenama od 255-260 din/kg+PDV.