Osvrt na tržište za 11.07.2019. - komponente za stočnu hranu i stoka

SOJINA SAČMA

Danas, u ponudi od sojine sačme beležimo ponude na paritetu Bečeja i Šida po ceni od 42 din/kg+PDV. Sojina sačma u Velikom Gradištu nudila se po ceni od 42,5 din/kg+PDV, dok se sojina sačma nudila po ceni od 42,4 din/kg+PDV na paritetu Obrenovca. Kako saznajemo na terenu za sojinu sačmu se nude cene od 41,5-41,8 din/kg+PDV.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Ponuda suncokretove sačme nije se značajno menjala u odnosu na jučerašnju ponudu. Tako da i danas beležimo ponudu za suncokretovu sačmu u Novoj Crnji po ceni od 24,6 din/kg+PDV. Sačama u Zrenjaninu nudila se po ceni od 24,4 din/kg+PDV. Uvozna suncokretova sačma Bimala sa lagerom u Bečeju i danas se nudila po ceni od 24,5 din/kg+PDV. Prijavljenih realizacija za danas nismo imali.

STOKA 

U današnjoj ponudi bikove Holštajn po ceni od 180 din/kg+PDvV, a tovne svinje sa farmi su se nudile po ceni od 145 din/kg+PDV.

Krave za klanje su se nudile po cenama od 110-140 din/kg+PDV, a prasad sa farme po ceni od 320 din/kg+PDV.