Osvrt na tržište za 11.07.2022.-komponente za stočnu hranu i stoka

STOKA

I za sam početak nedelje pregovori su bila na cenu 260 din/kg+PDV. Zbog slabe operativnosti robe na terenu izjednačile su se cene za kategorije famra i mini farma. Neki kupci nisu zatvorili nabavke, pa se ponudjači nadaju i daljem rastu cena.
 

SOJINA SAČMA

Na domaćem tržištu Srbije danas  oglašena operativna ponuda sojine sačme kreće se u rasponu od 61din/kg+pdv za sačmu 42% proteina i 62.5-63din/kg+PDV za sačmu 44% proteina, sa dogovorima i ispod najniže ponuđene, na svim nuđenim  paritetima Obrenovac, Zrenjanin, Veliko Gradište, Šid .

SUNCOKRETOVA SAČMA

Danas na domaćem tržištu Srbije trend pada ponuđene vrednosti suncokretove sačme, aktivnija ponuda suncokretove sačme u odnosu na tražnju, ponude se  cene kreću  od 32-33din/kg+PDV operativni pariteti su  Šid,  Zrenjanin,  Veliko Gradište, aktivnija je ponuda od tražnje.