Osvrt na tržište za 11.12.2018. - žitarice i uljarice

KUKURUZ

Slab obim trgovanja merkantilnim kukuruzom je obeležje i današnjeg dana. Prijavljeno je trgovanje na paritetu južnog Banta po ceni od 14.6din/kg+PDV, dok su cene u ponudi i dalje od 14.6-15din/kg+PDV za prirodno suv kukuruz, i veštački suv po ceni od 14.8din/kg+PDV.

PŠENICA

Merkantilna pšenica se i danas na tržištu nudila po ceni od 20-21.5din/kg+PDV. Prijavljenog trgovanja od strane saradnika nije bilo, a i ponuđači kažu da nije bilo upita od strane kupaca.

SOJA ZRNO

Na današnji dan, soja se nudila po ceni od 37.2din/kg+PDV. Ponude po ovoj ceni su našle svoje kupce, pa je beleženo i trgovanje. U razgovoru sa saradnicima, došli smo do informacija, da se u narednom periodu očekuju promene na tržištu ove merkantile, najviše uzrokovane odnosom SAD i Kine. Da li će njihov odnos uticati na svetsko tržište, a samim tim i naše, ostaje nam da ispratimo. Za sad bez većih cenovnih promena u odnosu na prethodnu nedelju.

JEČAM

Ponuđena cena ječma na današnji dan je na 20.4din/kg+PDV. Takođe, beležena su i trgovanja po prethodno navedenoj ceni, konkretno u zapadnobačkom okrugu.